Buổi Hội Thảo cùng đoàn cán bộ các Sở Ban Ngành tỉnh Trà Vinh tại HTX 19/5

Vào ngày 18/7/2023, tại trụ sở HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5. Ban lãnh đạo HTX 19/5 cùng các cán bộ tại HTX đã thực hiện tiếp đón đoàn cán bộ bao gồm : lãnh đạo các Sở Ban Ngành tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo các Doanh Nghiệp do nữ làm chủ, cùng các cán bộ thuộc dự án SME Trà Vinh. Đoàn được đón tiếp tại HTX 19/5 thông qua Công Văn giới thiệu của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Trà Vinh về việc thăm quan và học tập kinh nghiệm tại HTX 19/5 của Dự Án SME Trà Vinh.

Buổi Hội Thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp !