Tiếp đón đoàn Cán Bộ huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Ngày 17/3/2024 theo thông báo từ Phòng Nông Nghiệp huyện Mộc Châu. HTX 19/5 tiến hành đón tiếp đoàn cán bộ công tác thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thành Phần đoàn bao gồm : Chủ tịch huyện, phó bí thư, các lãnh đạo phòng ban thuộc cơ quan huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Buổi làm việc diễn ra thuận lợi, tốt đẹp !