Buổi Hội Thảo cùng các Sở Ban Ngành tỉnh Thanh Hoá tại HTX 19/5

Ngày 23/7/2023, tại trụ sở HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5. Ban lãnh đạo cùng các cán bộ tại HTX 19/5 đã thực hiện tiếp đón đoàn cán bộ công tác tại tỉnh Thanh Hoá bao gồm : Lãnh đạo các Sở, Phòng, Ban tỉnh Thanh Hoá, cùng đại diện các HTX và doanh nghiệp tiên tiến điển hình tại tỉnh Thanh Hoá. Đoàn công các đã có chuyến tham quan, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thành công dưới sự tiếp đón nhiệt tình của đại diện ban lãnh đạo HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 !