Thông tin liên hệ

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 Mộc Châu
Tiểu khu Chiềng Đi – Thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại: 0983 869 851 – 0978 598 169 – 0945 050 181
Email: thinhmc2005@yahoo.com/dacsanmocchauhtx@gmail.com

Gửi email cho chúng tôi