Vườn Nho tại HTX 19/5

Vườn sản xuất Nho hữu cơ tại HTX 19/5 đang bắt đầu vào quả. Hiện trạng về chất lượng của cây và quả rất tốt. Khoảng 2-3 tháng nữa sẽ cho thu hoạch!!!