Đề Án Trải Nghiệm OCOP tỉnh Sơn La thuộc Đoàn Tuyên Quang

Ngày 3/6/2024 Đoàn Du Học Sinh, Sinh Viên tỉnh Tuyên Quang thực hiện Đề Án “Trải nghiệm sản phẩm OCOP thuộc tỉnh Sơn La và Đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh tế-tài chính cho từng địa phương”. HTX 19/5 vinh dự được lựa chọn làm mô hình HTX tiêu biểu đầy đủ tiêu chí để thực hiện đề tài này của các em. Với mong muốn giúp sản phẩm OCOP của địa phương ngày càng phát triển hơn, HTX 19/5 cùng Đoàn đã có 1 buổi trao đổi nhiều thông tin giá trị. Đồng thời, HTX 19/5 đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cho các em sau khi hoàn thành tốt Đề Án của mình !!. HTX 19/5 luôn luôn nỗ lực và học hỏi không ngừng. Đồng thời, HTX luôn sẵn sàng và tràn đầy nhiệt huyết với tâm thế luôn cởi mở tiếp đón các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, các đoàn du học sinh, sinh viên thực hiện dự án, đề tài với quy mô: Nông Nghiệp, Sản xuất, Chế biến….đến thăm quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.