Mận sấy dẻo 180g

Sản phẩm Mận sấy dẻo đã bỏ hạt và chế biến trên hệ thống kín, hoàn thiện bởi hãng Mứt quả Pruneaux Cabos – Mirabel – Pháp. Không sử dụng đường hóa học và chất tạo màu, đảm bảo chất lượng VSAT thực phẩm.

Danh mục: