Mận Bỏ Hạt Sấy Dẻo Ít Đường gói nilon 180gram

Sản phẩm Mận sấy dẻo đã bỏ hạt và chế biến trên hệ thống kín, hoàn thiện bởi hãng Mứt quả Pruneaux Cabos – Mirabel – Pháp. Không sử dụng đường hóa học và chất tạo màu, đảm bảo chất lượng VSAT thực phẩm.

Danh mục: