Hạt giống rau cải mầm

Gieo trên đất, cát sạch, giấy thấm, giá thể… độ ẩm BQ 30-35% – nhiệt độ 21-30 độ. Thu hoạch sau gieo từ 7-10 ngày.

Tỷ lệ nảy mầm >85%.

Danh mục: