Rượu Ngô 500ml

Thành phần: 100% ngô hạt rẻo cao chọn lọc và lên men dài ngày.

29% Vol

Danh mục: