Dịch vụ tư vấn nông nghiệp

HTX 19/5 còn là một trong những mô hình kinh doanh vì cộng đồng khi luôn chủ động tổ chức các tập huấn cho nông dân về trồng rau an toàn và các giống cây trồng năng suất, hiệu quả kinh tế cao cụ thể:

– Năm 2010 – Phối hợp với tổ chức ASODIA tổ chức 10 buổi tập huấn kỹ thuật đốn tỉa, bón phân với cây mận cho 60 hộ nông dân

– Năm 2011 – Tổ chức 20 buổi tập huấn cho 120 hộ nông dân về kỹ thuật chăm sóc, đốn tỉa mận. Tập huấn 02 buổi cho 50 hộ về chuyển giao giống cây ăn quả, 01 buổi hội thảo về giống ngô năng suất cao.

– Năm 2012 – Tập huấn 220 hộ trồng mận trên địa bàn huyện về kỹ thuật chăm sóc, đốn tỉa, phối hợp với Viện rau quả tổ chức 40 buổi tập huấn trồng rau an toàn cho 90 hộ trong địa bàn huyện. Tổ chức 03 buổi hội thảo giới thiệu mô hình sản xuất và chăn nuôi cho 90 lượt hộ nông dân.

– HTX còn chú trọng việc kết nạp các xã viên, hộ xã viên liên kết trong snar xuât nhằm giúp đỡ họ có điều kiện sản xuất tốt hơn để phát triển kinh tế gia đình và làm giầu chính đáng.

Bằng những hoạt động thiết thực đó HTX đã tạo được niềm tin, là chỗ dựa cho bà con nông dân trong các lĩnh sản xuất nông nghiệp cũng như kinh doanh của mình.