Đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản phẩm Ocop

Ngày 27-28 tháng 2 năm 2023 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Và Phát Triển Nông Nghiệp 19-5 tham dự Hội Nghị Tổ Chức Đánh Giá Phân Hạng Và Công Nhận Lại Sản Phẩm OCOP Được UBND Tỉnh Sơn La Công Nhận Và Cấp Giấy Chứng Nhận.
Cứ 3 năm 1 lần UBND Tỉnh Sơn La lại tổ chức đánh giá các sản phẩm và HTX cũng tất bật chuẩn bị mang những sản phẩm mình sản xuất đến với hội nghị để được đánh giá và phân loại sản phẩm OCOP
HTX tự tin và mong rằng sẽ đạt kết quả tốt cho lần thi này để quý khách hàng yên tâm sử dụng các sản phẩm của HTX