Tiếp Đón Đoàn Cơ Quan Đến Thăm Quan Và Làm Việc Tại HTX 19/5

Ngày 11/11/2023 HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 đón tiếp đoàn cơ quan tỉnh Thái Nguyên đến thăm quan tại HTX. Qua buổi làm việc, HTX 19/5 nhận được sự khen ngợi từ tập thể đoàn. HTX 19/5 sẽ tiếp tục cải thiện, cố gắng phát huy năng lực của HTX hơn nữa.