Lễ Tôn Vinh Sản Phẩm Nông Nghiệp Sơn La Tiêu Biểu năm 2023

HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 vinh dự là HTX cốt cán, đại diện cho các Doanh Nghiệp, HTX huyện Mộc Châu, Tham Dự Lễ vinh danh và đạt Chứng Nhận sản phẩm Nông Nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023 vào ngày 28/9/2023. Dưới sự nỗ lực không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, xã hội và đạt chất lượng ngày càng cao. HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 đã được UNBD cấp tỉnh ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực trong việc phát triển Sản Phẩm Nông Sản huyện Mộc Châu, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện chất lượng đời sống bà con nhân dân trên địa bàn.