HTX 19/5 TẠI HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHU VỰC PHÍA BẮC 2023

Từ ngày 25/10/2023, HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 Mộc Châu-Sơn La vinh dự được tham dự ” Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 ” tại Thành phố Hà Nội dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ từ : Bộ Công Thương, Cục xúc tiến thương mại, Liên Minh HTX tỉnh Sơn La. Buổi xúc tiến diễn ra thành công, tốt đẹp !!