Trái cây đóng hộp hỗn hợp (Dứa, đu đủ, thạch dừa) dạng siro – Mixed canned fruit (Pineapple, papaya, mango) syrup

  • Thành phần/Ingredient :Dứa/Pineapple, đu đủ/papaya, thạch dừa/coconut jelly, nước bão hòa/saturated water
  • Trọng lượng/weight: 565g
  • Cách dùng/Use: ăn trực tiếp/ eat directly