Hội chợ triển lãm Thương Mại và Nông Sản An Toàn Mộc Châu năm 2023

HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 Vinh dự được tham gia và là đại biểu trực tiếp trưng bày, giới thiệu quầy hàng tại Hội chợ Thương Mại Mộc Châu hàng năm. Chào đón ngày lễ Quốc Khánh 2023 với nhiều khởi sắc, thuận lợi và thành công !!!