Rượu ngô Trưởng bản 500ml x 02 chai

Đặc sản vùng cao.

500ml x 02 chai, 35 / Ac 3%

Danh mục: