Thông tin liên hệ

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 Mộc Châu

Tiểu khu Chè Đen II – Thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La

Điện thoại: 0223.3869.851

Email: thinhmc2005@yahoo.com

Gửi email cho chúng tôi