Rượu Mận

Được sản xuất từ 100% quả mận tươi trên cao nguyên Mộc Châu bởi công nghẹ và thiết bị truyền thống của Cộng hòa Pháp.

Danh mục: