Rượu Trưởng Bản

Đặc sản vùng cao

500ml, 35% Ac 3

Danh mục: