Đón Tiếp Đoàn Cán Bộ Thăm Quan Và Làm Việc Tại HTX 19/5

Ngày 25/11/2023 HTX Dịch Vụ Phát Triển Nông Nghiệp 19/5 vinh dự đón tiếp  đoàn Cán bộ tỉnh Lạng Sơn về thăm quan tại HTX