Đánh giá chất lượng các giống Nho tại Mộc Châu

HTX Nông nghiệp 19/5 vừa tổ chức đánh giá kết quả 1 số giống Nho Pháp vùng Cahor , so với giống đối chứng là nho Việt nam , trồng năm 2007.Đây là các giống đặc sản làm lên danh tiếng của Rượu vang vùng Cahor –Midipyreenes – Pháp.

Cả 3 giống khảo nghiệm được đánh giá : Phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Mộc châu , chịu sâu bệnh như giống nho địa phương ( Giống đối chứng) , có 2/3 giống là : Cahor chín Tím và Cahor chín xanh – có tiềm năng năng xuất cao tương đương Nho bản địa và có độ đường ( Brix) cao hơn hẳn , có vị đặc trưng( có ảnh kèm theo ). Đây là kết quả theo dõi 3 năm ra quả liên tục của các giống , làm cơ sở cho HTX nhân rộng sản xuất , là nguyên liệu để chế biến Vang Mộc Châu.

So với giống đối chứng là Nho Việt nam , thì cả 3 giống nho Pháp có độ đường cao hơn , riêng giống chín tím có vị chát nhẹ , thích hợp cho sản xuất dòng vang chát.