Cung ứng cây, con giống

Chăn nuôi là một lĩnh mới của HTX, Tuy nhiên, HTX đã nhanh chóng phát triển sản xuất chăn nuôi trang trại, công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội.

HTX đã tổ chức quản lý chăn nuôi ngành hàng theo chuỗi liên kết dọc giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xã viên HTX là những người được đào tạo, tập huấn kiến thức và tay nghề chăn nuôi thú y nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nâng cao trình độ áp dụng kỹ thuật vào các công đoạn chăn nuôi để tăng năng suất, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi có hiệu quả.

Giống vật nuôi được chọn lọc nâng cao năng suất giống bản địa, tránh đồng huyết, cận huyết.. Chuồng trại chăn nuôi được quy hoạch, thiết kế phù hợp với điều kiện vùng sinh thái đảm bảo cho vật nuôi sinh trưởng, sinh sản tốt, thuận lợi cho quản lý và thực hiện các giải pháp an toàn sinh học và có hệ thống xử lý môi trường và vệ sinh phòng bệnh thú y. Áp dụng kiểu chuồng thích hợp thông thoáng tự nhiên, chuồng kín thông thoáng nhân tạo, phù hợp với phương thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, có sân vườn rào dậu được kiểm soát. Với mô hình sản xuất chăn nuôi khép kín HTX còn chủ động thức ăn trong chăn sử dụng chủ yếu các loại thức ăn thô xanh và thức ăn công nghiệp phải đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn. Tăng cường tiêm phòng các bệnh, kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại đảm bảo an toàn sinh học.

Nhờ áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh, giá thành sản phẩm hạ, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng trong nước và tiến đến xuất khẩu. Với các loại vật nuôi như lợn đen địa phương, Các loại cá phổ thông, Ngan, gà… cho ra thị trường thịt thương phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đảm bảo được tiêu chuẩn cao của các siêu thị và các cửa hàng được chứng nhận cung ứng thực phẩm sạch.