Dứa hoàng hậu (Miếng/Lát) – Queen pineapple (Pieces/Slices))

  • Thành phần/Ingredient : Dứa hoàng hậu (Miếng/Lát) /Queen pineapple (Pieces/Slices)), nước bão hòa/saturated water
  • Trọng lượng/weight: 580ml/lon, 850ml/lon, 3.100ml/lon. (580ml/ cans, 850ml/cans, 3.100ml/cans)
  • Cách dùng/Use: ăn trực tiếp/ eat directly