Ngành chế biến chè chính thức đi vào hoạt động

HTX sản xuất, đầu tư và quan tâm tới hầu hết các ,loại cây trồng tại cao nguyên Mộc Châu. Chè là loại cây công nghiệp chủ lưc của vùng, với diện tích quản lý khoảng gần 80ha trong đó có các giống chè Shan tuyết được trồng từ năm 1930, giống chè cao sản nhập nội Kim tuyên, Bát tiên trồng từ những năm 1998.

Để giúp nông dân sản xuất chè tại khu vực đang gặp khó khăn, đầu năm 2013 HTX đã đầu tư xưởng chế biến công suất 15 tấn chè tươi/ngày. Đầu tháng 08/2013 xưởng chế biến chính thức hoạt động cho ra những mẻ chè sao đầu tiên.

Xác định xây dựng thương hiệu chè nội tiêu phải được bắt đầu từ đồng ruộng nên HTX đã ký Hợp đồng với các hộ có diện tích về việc thu mua và đầu tư nguyên vật liệu đầu vào, cam kết giá mua nguyên liệu đầu vào ổn định, ưu đãi giá mua với các hộ có Hợp đồng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con làm chè. Chè xanh sơ chế từ giống Shan tuyết là 45.000đ/kg, chè Kim tuyên, Bát tiên từ 65,000đ/kg tại Mộc Châu