Vego. Buffet – Rau hữu cơ Mộc Châu

HTX 19/5 đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Trong sản xuất cây rau màu, HTX đã áp dụng canh tác hữu cơ như dùng phân ủ và chế phẩm sinh học để thay thế phân bón hóa học, từ đó đã tạo ra sản phẩm rau, củ, quả đạt chất lượng để đưa ra thị trường và đưa vào chế biến tại nhà hàng Vego.buffet của HTX.

Bí và khoai sọ hữu cơ.

Rau xà lách canh tác theo phương pháp hữu cơ.
Lẩu rau hữu cơ – Các loại rau được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại HTX 19/5
Từ đồng ruộng vào tới bàn ăn chỉ 30p