Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên – Thăm quan mô hình Ocop tại Hợp tác xã dịch vụ phát triển NN 19/5

Ngày 27/6/2020 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Lương, Thái Nguyên do đồng chí Lê Thị Thúy Nguyên – Giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn có buổi thăm quan và học tập kinh nghiệm làm Ocop tại HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5
Giám đốc HTX 19/5 – Ông Mai Đức Thịnh giới thiệu về mô hình sản xuất của hợp tác xã
Thăm quan vườn hoa và cây
Vườn lê ôn đới của HTX đang vào mùa thu hoạch