Sản xuất chè theo quy trình truyền thống gắn với du lịch nông nghiệp

Quy trình hái và chế biến chè thủ công đã có từ lâu đời xong hiện nay không còn phổ biến. HTX 19/5 sử dụng phương pháp hái  và chế biến chè thủ công gắn với du lịch nông nghiệp.

Trải nghiệm hái chè bằng tay
Chè hái tay tiêu chuẩn 1 tôm 2 lá

Sao chè thủ công

Thành phẩm chè mạn.