Rượu Trưởng Bản 500ml

Đặc sản vùng cao

500ml, 35% Ac 3

Danh mục: