Mùa quả bội thu

Mận là cây ôn đới , nên gặp trận rét đậm đầu năm là cơ hội ngủ đông sâu giấc cho cây. Khi ra hoa , cây nở đồng loạt nên rất sai quả , quả phát triển nhanh.Tại HTX có tới 4 giống mận chín sớm so với giống Mận hậu.

Tại HTX 19/5 nhân ghép được 4 giống chín sớm so với giống Mận hậu , đều là giống ưu thế về năng xuất , chất lượng , ít sâu bệnh , quả sạch tự nhiên 100%

Đường kính quả lên tới trên 5cm