Lốc xoáy tại Mộc châu

Tối 22/04 một trận lốc xoáy mạnh đã xảy ra tại Mộc châu , khu vực sản xuất của HTX nằm trong đường đi của trận lốc này . khoảng 1500m2 nhà kính mới được đầu tư đầu năm nay bị gió vặn đứt chân ,cuốn đổ hoàn toàn.

 

 

Cây ăn quả gần đến kỳ thu hoạch bị lốc quật đổ ngổn ngang , nhà xưởng tốc mái , thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng . HTX đang khôi phục lại sản xuất . Khí hậu thay đổi , thời tiết ngày càng cực đoan hơn ,từng người nông dân phải đối mặt với hiện tượng này , phải ý thức bảo vệ môi trường lâu dài.