HTX tiếp đoàn ông Jacques lanies – Chuyên gia Rượu Pháp trở lại Việt Nam

Ngày 05/04 HTX 19/5 Long trọng tổ chức lễ đón , đoàn gồm 19 người bao gồm các ông bạn của Ngài Jacques , họ đều đã ngoài 60 tuổi , làm trong các trang trại , chủ các hầm rượu vang , chế biến hoa quả , nông sản tại Pháp.

Buổi đón tiếp do xã viên HTX 19/5 thực hiện với các nghi lễ trang trọng tình cảm dành cho Ô Jacques và những người bạn ,thăm lại nơi làm việc với HTX

Giám đốc HTX giới thiệu vườn cây giống gốc , nơi nhân những giống Lê, Mận… tốt nhất cho các vườn quả nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến

Dù đã gần 80 tuổi , và sau 4 năm quay lại ông rất vui vì sự phát triển vững chắc của HTX ,tình cảm của mọi người dành cho đoàn “nếu sức khỏe cho phép tôi vẫn quay trở lại Việt nam nơi như quê thứ 2 của tôi” ..Ông nói. ( Ảnh : Trong hầm Rượu)