Cây giống bắp cải

Hợp tác xã dịch vụ 19/5 – Cung cấp các loại cây giống: Bắp cải, rau xà lách nhật, xà lách xoăn, diếp…..

Bắp cải giống mới cho thu hoạch sau 45 đến 60 ngày cấy cây giống
Cây giống đều, khỏe cây, không sâu bệnh.
Ruộng mẫu của Hợp tác xã